ko koe ki tena ko ahau ki tenei kiwai o te kete

Maori